Rychlý kontakt

Hotline indicator

Tel: +420 577 501 111
Pracovní doba:
07:00 – 15:00
E-mail: efatra@fatra.cz

Reklamace

V případě reklamace se celý postup řídí všeobecnými obchodními podmínkami. Zde je stručný přehled, co dělat, když dojde k této nepřijemné situaci.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení provede písemně na adresu eshop@fatra.cz a následně zboží vrátí na adresu odesilatele s heslem Eshop do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy (zboží musí být vráceno v bezvadném stavu).

Poškozená zásilka

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte.

Při poškození  vyplníte reklamační formulář přímo s řidičem dopravy. Více informací na adrese dopravce zde (bod č.7).

Zboží je nekompletní nebo neodpovídá objednávce?

V tomto případě prosím napište e-mail na eshop@fatra.cz.

Zboží je vadné?

Pro uplatnění reklamace na vadné zboží prosím vyplňte formulař reklamace a odešlete na mail reklamace@fatra.cz

Odpovědný pracovník (Michaela Bartuňková, T: +420 577 502 183) vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží do společnosti Fatra, a.s. a končí vyřízením reklamace u prodejce. Záruka na prodané zboží se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním výrobku, nesprávným použitím výrobku a nesprávným uskladněním výrobku.

Dopravní obal zboží výrazně označte "E-SHOP - REKLAMACE".

Realizace: ImperialMedia s.r.o. 2013